Askerkoret MellomStemt gleder seg til å delta i kulturfestivalen.
Vi synger ved Holmen svømmehall lørdag den 26. Mai kl 1330 og ved
Asker museum søndag den 27. Mai kl 1200.
Hjertelig velkommen til sang og glede i skjønne mai-dager!